Venezuela nghiền nát 2000 khẩu súng trước công chúng.

Chủ đề có liên quan: