Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Tiếng Anh theo tình huống: You are nego­tiating with a salesperson for a refund

Thứ Ba, tháng 8 09, 2016