Tiếng Anh theo tình huống: You are nego­tiating with a salesperson for a refund

Ngày:09/08/2016  

You are nego­tiating with a salesperson for a refund

- Can / help you, Mam?
- Ah, we have a little trouble here. When did you buy it?
- Last Sunday, that is, four days ago.
- Do you remember which salesper­son helped you?
• Of course, it was you. I wonder ;f you remember me.
• Sorry, I don't. Last Sunday alone I helped over thirty customers.
- That’s true, but I remember you You were wearing a beautiful si k scarf that day. I asked you where you got it and I ended up buy'ng one for myself. See, l’m wearing it today.
- Oh, yes. I did wear the same scar4 that day. I am glad you like the design.
- I sure do. Now, the phone
- I’ll see what I can do for you.

- Yes I bought a cellular phone here and Id like to re-tum it or exchange for another one. But / couldn ’ find the invoice now. I am pretty sure I put it in my handbag when I left home.


Bạn đang thương lượng VỚI một nhân viên bán hàng vế việc hoàn trả (tiền/hàng)

- Tôi có thể giúp bà được không thua bà?
- Vâng, tôi đã mua một điện thoại vô tuyến ở đây và tôi muôn trả nó lại hoặc đổi lây cái khác. Nhưng bây giờ tôi không tìm thấy hóa đơn. Tôi chắc chắn là tôi đã để nó ở trong túi xách khi tôi rời khỏi nhà.
- À, chúng ta lại gặp một chút rắc rối ở đây. Bà mua nó khi nào vậy?
- Chủ nhật tuần rồi, bốn ngày trước đây.
- Bà có nhớ nhân viên bán hàng nào phục vụ bày không?
- Dĩ nhiên rồi, cô đấy. Tôi rât vui nêu cò nhớ tôi.
- Xin lỗi, tôi không nhớ. Chủ Nhật tuần rồi tôi đã phục vụ trên 30 khách hàng.
- Đúng rồi, nhung tôi nhớ cô. Ngày đó cô mang chiếc khăn choàng bằng lụa rất đẹp. Tôi đã hỏi cô là cô mua nó ở đâu và cuối cùng tôi đã mua một cái cho tôi. Xem nè, hôm nay tôi đang mang nó.
- ô vâng, và ngày đó tôi cũng mang chiếc khăn choàng tương tự. Tôi rất vui là bà thích kiểu này.
- Dĩ nhiên là tôi thích rồi. Bây giờ, điện thoại...
- Để tôi xem tôi có thể làm gì giúp bà.


------------

Zcomity team.