Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp một lần nữa trở thành mục tiêu của Hồi giáo cực đoan

tháng 8 13, 2016