Đoạn video tố cáo hai người đàn ông theo dõi Edward Leung Tin-kei bị báo cáo lạm dụng và facebook cấm đăng bài trong 24 giờ

tháng 8 11, 2016