Mỹ -Hàn Tập Trận quy mô lớn cùng 9 quốc gia khác tham dự

Ngày:23/08/2016  

Zcomity - Vào hôm nay Thứ Hai ngày 22/8/2016, một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 25.000 binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ và 50.000 quân của Nam Hàn đã bắt đầu bằng các đợt diễn tập bắn đạn thật và dự tính sẽ kéo dài đến hết ngày 02/9/2016 trong một kế hoạch tập trận liên minh được gọi là "Ulchi Freedom Guardian (UFG) 2016".
Một thông cáo của Bộ Chỉ Huy Lực Lượng phối hợp Mỹ -Hàn gọi tắt là CFC (The Republic of Korea and United States Combined Forces Command (CFC) tại Nam Hàn hôm nay vừa gởi đi từ Yongsan Garrison, Seoul đề ngày 22/8/2016 gửi cho Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Đình Chiến Quân sự Bán Đảo Triều Tiên (The United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC) để báo tin cho Bắc Hàn và các quốc gia biết về cuộc tập trận quy mô "Ulchi Freedom Guardian 2016" nầy giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn với sự tham dự 25.000 quân Mỹ, trong đó có 2.500 quân Mỹ đến từ bên ngoài, số còn lại 22.500 đang hiện diện thường trực tại Nam Hàn. Phía Nam Hàn có ít nhất 50.000 quân và các chuyên gia, chuyên viên và cả viên chức chính phủ cùng tham gia.

Theo thông cáo của CFC cho biết có 9 Quốc gia khác gởi lực lượng quân sự tham gia gồm: France, Australia, Colombia, Denmark,Canada,  Italy, Philippines, New Zealand và United Kingdom.Tom Selleck.