Lịch sử phát triển của Hải quân Israel tại các nhà máy đóng tàu ở Đức

tháng 8 13, 2016