Hamas trộm hàng chục triệu USD từ tổ chức từ thiện World Vision để mua sắm vũ khí

Chủ đề có liên quan: ,