Chiến Hạm Hoa Kỳ bắn cảnh báo các tàu quấy rối của Iran

tháng 8 26, 2016