10 Trẻ em thiệt mạng trong một vụ không kích của phe Liên minh do Ả Rập dẫn đầu

tháng 8 14, 2016