10 Trẻ em thiệt mạng trong một vụ không kích của phe Liên minh do Ả Rập dẫn đầu

Chủ đề có liên quan: ,