Tình Huống Tiếng Anh. Tường Thuật Một Chuyện Đã Trải Qua

Ngày:22/07/2016  
Tường Thuật Một Chuyện Đã Trải Qua.

Two friends meet after summer vacation
 Hai người bạn gặp nhau sau kỳ nghỉ hè .

- Did you go some where during the summer vacation?
- Yes, I went to old town in Italia and had a wonderful time there.
- Did you visit Vatican?
- Ofcourse, I did. I took alot of pictures.

-  Bạn có đi đâu trong kỳ nghỉ hè không?
- Vâng, tôi đã đi đến Italia, và có một thời gian rất vui vẻ ở đó.
- Bạn có thăm Vatican không?
- Dĩ nhiên rồi, tôi đã tham quan nơi đó và chụp rất nhiều ảnh.


You ask your friend how he lost his wallet
Tình huống. hỏi một người bạn vì sao anh ta bị mất ví.

- David, I heard you lost your wallet yesterday.
- Yes, I did.
- how did it happen?
-I don't Know how I lost it. All remember is that I had it  when I got on the train but i cound't find it when I got off.


- David, tôi nghe nói là anh đã làm mất cái ví của anh hôm qua phải không?
- Vâng, đúng rồi.
- Chuyện xảy ra như thế nào vậy?
- Tôi không biết là làm thế nào mà tôi đã mất nó. Tất cả những gì tôi nhớ là tôi vẫn còn nó khi lên xe Bus, nhưng khi tôi xuống xe thì tôi không thể tìm thấy nó.

Two friends are talking about looking for job
Hai người bạn đang nói chuyện với nhau về tìm việc làm

- Did you look over the job ads in the newspaper?
- Yes, but I didn't find anything interesting.
- Why you don't call the school employment office?
- I did, I sent in application two week ago.
- Did you hear from them?
-Yes, I got two interview oppotunities.
- Did you go to the interview.?
- No, I went to neither because one job pays too little and other pays too much.
- Too much! Are you saying that you didn't want the job because it paid too well?.
- The job is beyond me. One has to do what he is pays for, you know.

- Jack, anh có xem các bài quảng cáo việc làm trên báo không?
- Có, nhưng tôi thấy chẳng có gì hấp dẫn cả?
- Tại sao anh không gọi điện đến văn phòng giới thiệu việc làm ở trường?
- Tôi đã gọi điện thoại đến đó. Tôi đã gửi đơn xin việc của mình đến đó hai tuần trước.
- Rồi anh có nhận đượctin gì từ họ không?
- không, cả hai chỗ đó tôi đều không đến, bởi vì một việc thì trả lương quá ít và công việc khác thì trả lương quá nhiều?
- Qúa nhiều ! đừng nói là anh không muốn nhận việc vì người ta trả lương quá cao?
- Công việc vượt quá khả năng của tôi. Anh biết đó công việc phải tương xứng với mức lương chứ.


You're telling your colleague a bizarre experience you had the day before
Bạn đang kể cho một đồng nghiệp nghe về chuyện tồi tệ mà bạn đã trải qua ngày hôm trước.

- You didn't come to work yesterday. what happened?
- I had a terrible day yesterday. First, my alarm clock stopped and I woke up late.
- That's too bad.
- I got dressed and ran to the bus station. But I forgot to bring my wallet and had to go back home.
- Gee.
- That's not all. I couldn't get into apartment because I had left my key at home.
- Wow, what did you do then?
- I had to call cloksmith, and it was already 10 o'clock when I finally got into my apartment.

- Hôm qua bạn đã không đi làm phải không, chuyện gì xảy ra vậy?
- Hôm qua tôi đã trải qua một ngày thật tồi tệ. Trước tiên là đồng hồ báo thức của tôi bị hỏng, nên tôi đã dậy trễ.
- Thật tệ.
Tôi thay đồ và chạy đến trạm xe bus. nhưng tôi đã quên mang theo cái ví và tôi phải quay về.
-Ố
-Còn nữa, tôi đã không vào được căn hộ, bởi vì tôi bỏ quên chìa khóa trong căn hộ.
- Chà, rồi bạn làm gì?
- Tôi phải gọi thợ sửa khóa, và cuối cùng tôi đã vào được căn hộ và lúc đó đã 10 giờ rồi.Xem phần tiếp theo >>
www.Zcomity.com