Vận đen của những tàu cá Trung Quốc đi săn trộm bất hợp pháp trên Lãnh hải Indonesia

tháng 6 02, 2016