Cảnh báo về các phần mềm độc hại chèn vào trang Web của bạn

Ngày:04/06/2016  
Khi người dùng truy cập một trang web, hệ thống rà soát của trình duyệt Google Chrome sẽ quét kiểm tra các nội dung được load (tải) trên website của bạn để tìm kiếm bất kỳ mã độc nào có thể gây nguy hiểm cho những người truy cập. Khi phát hiện một vấn đề, trình duyệt Google Chorm sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng rằng nội dung từ trang web đó được Google xác định là độc hại đang được nạp. Trong nhiều trường hợp, lúc đầu Google sẽ dánh dấu web của bạn là độc hại, trong đó bao gồm các cảnh báo cho quản trị của trang đó và giúp bảo vệ những người truy cập khác.

Hiện tại cũng có một số trang Web không được đánh dấu là an toàn trong danh sách của Google, nhưng người dùng vẫn nhìn thấy một cảnh báo trong trình duyệt. Đối với trường hợp này, khi ai đó vào viếng thăm, trang đó thể sẽ cố gắng để tải nội dung độc hại từ một trang web khác. Google sẽ gởi một cảnh báo lên trang web này. Trong trình duyệt Chrome, sẽ hiển thị một hình ảnh đồ họa cảnh báo như ảnh bên dưới đây:Nếu vấn đề này xảy ra cho trang web của bạn, cách tốt nhất là các bạn nên định vị và loại bỏ các tham chiếu dẫn đến tên miền (Domain) đang bị Google cảnh báo. Lời cảnh báo này giúp bạn biết được tên miền có chứa các nội dụng có vấn đề, và sau khi bạn gỡ bỏ nội dung có vấn đề từ tên miền đó, trang web của bạn sẽ không còn hiển thị cảnh báo đó nữa.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm thêm chi tiết trong phần Các vấn đề bảo mật Security Issues trong Search Console. Hãy nhớ rằng tình trạng phần mềm độc hại trên trang web của bạn có thể thay đổi theo thời gian khi hệ thống của Google tiếp tục quét các trang của bạn vào lần sau.

Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện ra rằng một trang trên website của bạn bao gồm nội dung từ một trang lạ bị đánh dấu mà bạn không hay biết, vấn đề nghiêm trọng hơn và trang web của bạn có thể bị nguy hại. Khi đó Google sẽ tiến hành khuyến nghị các giao thức giúp phục hồi Wesite đang bị Hack để cách ly, đánh giá thiệt hại và làm sạch trangWeb của bạn.

Nếu trang web của bạn có nội dung chính đáng hợp pháp nhưng bị đánh dấu , bạn muốn tái tạo lại nó sau khi được Google làm sạch mã độc, bạn có thể theo dõi tình trạng của trang đó bằng cách sử dụng công cụ chẩn đoán Duyệt web an toàn của Google cho trang của bạn tại link sau ( https://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.example.com). Các trang hợp pháp thường được Google làm sạch một cách nhanh chóng bởi các chủ sở hữu của họ.Thế Anh
www.zcomity.com