Đức chi 1 tỷ Euro thúc đẩy doanh số bán xe hơi điện

Ngày:11/05/2016  

Đức chi 1 tỷ Euro thúc đẩy doanh số bán xe hơi điện

 Các khách hàng mua xe hơi điện sẽ nhận được 4000 Euro cho xe Động cơ điện hoàn toàn và 3000 Euro cho xe động cơ lai (cùng sử dụng 2 loại động cơ là điện và xăng ). Khoản trợ cấp này của Đức nhằm thúc đẩy lĩnh vực xe điện đang tăng trưởng rất chậm và giúp đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường khi hiện tượng biến đổi khí hậu đang ngày càng đe dọa hành tinh.

The Anh Nguyen
www.zcomity.com