Trung Quốc cho biết có hơn 40 quốc gia ủng hộ Tham vọng chủ quyền của họ trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông

9:12 SA_ 21/05/2016  
Chủ đề có liên quan: