Sự thách thức của 2 chiến đấu cơ Trung Quốc dẫn đến sự hiện diện của Nhóm Tàu khu trục tấn công C. Stennis Strike Group John (JCSSG) của Mỹ tại Biển Đông

tháng 5 22, 2016_ 22/05/2016  
Chủ đề có liên quan: