Sét đánh làm chết 50 người tại Banladesh

tháng 5 15, 2016