Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Vùng biển Phía Tây Philippines

tháng 5 02, 2016_ 02/05/2016  
Chủ đề có liên quan: