Một phụ nữ người Hà Lan bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ đã được chấp thuận cho "cái chết êm dịu"

5:54 CH_ 13/05/2016  
Chủ đề có liên quan: