Mark Zuckerberg: 'Không có bằng chứng của sự can thiệp vào các tin tức mang quan điểm chính trị tại Facebook "

vào lúc: 9:48 CH_ 18/05/2016  
Chủ đề có liên quan: , ,