Kim Jong Un cho triển khai ICBM gần biên giới Trung Quốc

tháng 5 19, 2016_ 19/05/2016  
Chủ đề có liên quan: ,