Hoa Kỳ triển khai thêm 3 Chiến Hạm đến vùng biển Tây Thái Bình Dương

2:40 CH_ 07/05/2016  
Chủ đề có liên quan: ,