Hoa Kỳ cảnh báo các hành động gây hấn của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough

tháng 5 02, 2016_ 02/05/2016  
Chủ đề có liên quan: ,