ẤN ĐỘ: 61% CÁC HỢP ĐỒNG QUỐC PHÒNG TRONG NĂM 2014-2015 VÀO TAY CÁC CÔNG TY NỘI ĐỊA

Ngày:16/05/2016  

Zcomity (10/12/2015): Hơn 61 % các hợp đồng quốc phòng trị giá 65.591 triệu Rupi trong 2014-15 đã đếnvới các nhà thầu quốc phòng của Ấn Độ, trong khi phần còn lại là từ những doanh nghiệp nước ngoài, chính phủ hôm nay cho biết trên tờ Rajya Sabha.

 "Nguồn kinh phí đối với các đơn hàng được đặt trên các nhà cung cấp của Ấn Độ và nước ngoài trong giai đoạn 2014-15 tương ứng là 40,589.98 triệu Rupi (61,89 %) và 24,992.36 triệu Rupi (38,11 %), " Theo Bộ trưởng quốc phòng Rao Inderjit Singh cho biết trong văn bản trả lời câu hỏi trên tờ Rajya Sabha.

Trong thời gian năm 2014 và 2015 hiện nay, hợp đồng đã được ký kết với các nhà cung cấp nước ngoài để mua sắm các thiết bị quốc phòng như tên lửa, các thiết bị mô phỏng, máy bay trực thăng, rocket và súng,  Bộ trưởng cho biết thêm.

Thông tin liên quan đến công ăn việc làm của người Ấn Độ trong dự án đó không được chủ trương bởi các bộ, ông nói.

Bộ trưởng cho biết việc mua sắm thiết bị quốc phòng theo chỉ định của Quy trình mời thầu Quốc Phòng (DPP) và mốc thời gian nhất định trong đó. Các mốc thời gian được quy định cụ thể trong từng hợp đồng.

The Anh Nguyen
www.Zcomity.com