Đặc Nhiệm Mỹ giải cứu thành công con trai của cựu Thủ tướng Pakistan tại Afghanistan

2:37 CH_ 11/05/2016  
Chủ đề có liên quan: ,