Vì Sao Nai "Có Sừng"

Ngày:18/03/2016  

Hai vợ chồng nọ đi chơi thảo cầm viên. 

Khi đi ngang chuồng cọp , hướng dẫn viên nói :
" Thưa quý vị, cọp là một loài mạnh mẽ , chúng có thể quan hệ trong 45 phút ! "

Cô vợ liền quay qua chồng : Anh thấy chưa, 45 phút đó !
Đến chuồng sư tử, hướng dẫn viên nói tiếp : Sư tử thì cũng khỏe, chúng giao phối khoảng trên 30 phút

Cô vợ nhéo chồng : Đó... trên 30 phút lận!
Ngang chuồng nai, hướng dẫn viên nói : Còn nai thì chỉ có 5 phút thôi. 

Người chồng liền ngó sang vợ : Em thấy chưa, có 5 phút thôi !
Cô vợ liền nạt lớn : Vậy nên nai mới mọc sừng !!
ST.


Xin lưu ý: các bài viết trên trang này chỉ để tham khảo , không nhằm mục đích tuyên truyền hoặc dành cho bất kỳ mục đích cá nhân nào khác..