Truyện cười: Mầy chọn đúng Đấy

Ngày:21/03/2016  

Hai thằng sinh viên một tên là Nghiêm: sinh viên Bách khoa, một là Tỉnh: sinh viên Học viện tài chính gặp nhau trên đường.

Nghiêm hỏi: Tỉnh mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế?

— À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một con nhỏ học cùng trường phóng xe đạp này tới. Nó quăng xe xuống, cởi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao:
Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn...

— Nghiêm nói: Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng ko mặc vừa quần áo của nó
ST.