Tổng Hợp Những Câu Lệnh Trong Hệ Điều Hành Android Và Công dụng của Chúng

Ngày:13/03/2016  

Zcomity - Android là một hệ điều hành điện thoại di động (OS) dựa trên nền Linux kernel và hiện đang được phát triển bởi hãng Google. Với một giao diện người dùng dựa trên những thao tác trực tiếp, Android được thiết kế chủ yếu cho các thiết bị di động màn hình cảm ứng như máy tính bảng và các dòng điện thoại thông minh. Tính đến tháng năm 2013, các cửa hàng Google Play đã có hơn một triệu ứng dụng Android được xuất bản, và hơn 50 tỷ lượt tải các ứng về thiết bị. Một cuộc khảo sát tháng tư-tháng năm 2013 của các nhà phát triển ứng dụng di động cho thấy rằng 71% trong số họ tạo ra các ứng dụng cho Android, cuộc khảo sát khác năm 2015 cho thấy 40% các nhà phát triển chuyên nghiệp toàn thời gian thấy Android là nền tảng mục tiêu "ưu tiên", nhiều hơn ( 37%) so với iOS và các nền tảng Google.Tại Google I / O 2014, công ty tiết lộ rằng đã có hơn một tỷ người dùng hoạt động trên Android mỗi tháng, tăng từ 538 triệu trong tháng 6 năm 2013.
Các Phiên Bản cập nhật của Android : 

Alpha 1.0,
 Beta 1.1, 
Cupcake 1.5,
 Donut 1.6, 
Éclair 2.0 – 2.1,
 Froyo 2.2 – 2.2.3,
 Gingerbread 2.3 – 2.3.7,
 Honeycomb 3.0 – 3.2.6,
 Ice Cream Sandwich 4.0 – 4.3.1,
 Jelly Bean 4.1 – 4.3.1, 
Kitkat 4.4 – 4.4.4,
 Lollipop 5.0 – 5.0.2.Khuyến cáo :Các Thông tin này chỉ dành cho người dùng có kinh nghiệm. Nó không phải là dành cho người dùng cơ bản, tin tặc, hay kẻ trộm điện thoại di động. Xin vui lòng không thử bất cứ phương pháp sau đây nếu bạn không quen thuộc với điện thoại di động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin này, bao gồm cả mất dữ liệu hay thiệt hại phần cứng. Vì vậy, sử dụng nó có nguy cơ của riêng bạn.

 • *#*#778O#*#* = Cài đặt lại như lúc ban đầu
 • *#*#I472365#*#* = Khởi động kiểm tra GPS 
 • *#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* = kiểm tra âm thanh
 • *#*#2664#*#* = kiểm tra màn hình cảm ứng
 • #’#273283*255*663282*#*#* = Backup Media Files
 • *#*#0283#*#* = Starts Packet Loopback Test
 • *2767*3855# = Reinstalls The Phones Firmware & Format Your Phone
 • *#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* = Starts Wireless LAN Test
 • *#*# 1575#*#* = Starts Different GPS Tests
 • *#*#4636#*#*‘ = Shows Complete Information About Your Phone
 • *#*#2663#*#* = Shows Touch Screen Version
 • *#*#232337#*# = Displays Bluetooth Device Address
 • *#*#4986*2650468#*#* = Shows PDA, Phone Hardware, RF& Call Date
 • *#*#44336#*#* = Displays Build Time
 • *#06# = Displays IMEI Number
 • *#*#8255#*#* = Google Talk Service Monitoring
 • *#*#I II I#*#* | *‘#*#2222#*#* = Shows FTA Software Version & FTA Hardware Version
 • *#*#3264#*#* = Shows ROMVersion
 • *#*#23233I#‘*#* = Starts Bluetooth Test
 • *#*# 1234#’#’ = Shows PDA & Phone Firmware Information
 • *#*#0*#*#*= Starts LCD Display Test
 • *#*#0842#*#* Starts Vibration & Backlight Test
 • *#*#0588#*#* = Shows Proximity Sensor Test
 • *#*#232338#*#* = Shows Wi-Fi Mac Address
 • *#*#7262626#*#*= Shows Field Test
 • *#*#34971539#*#* = Shows Camera Update
 • *#*#19732840#*#* = Enables Test Mode
 • *#06# – Shows IMEI number
 • *#0*# – Shows Service Menu (Galaxy S III + )
 • *#*#4636#*#* – Shows Phone Information,Usage Statistics &Battery Information
 • *#*#34971539#*#* – Shows Detailed Camera Information
 • *#*#273282*255*663282*#*#* – Immediate Backup of AllMedia Files
 • *#*#197328640#*#* – EnablesTest Mode For Service
 • *#*#232339#*#* – Wireless LAN Tests
 • *#*#0842#*#* – Backlight & Vibration Test
 • *#*#2664#*#* – Touch Screen Test
 • *#*#1111#*#* – FTA Software Version (if 1111 does not work try 1234)
 • *#12580*369# – Software &Hardware Information
 • *#9090# – Diagnostic Configuration
 • *#872564# – USB Logging Control
 • *#9900# – System Dump Mode
 • *#301279# – HSDPA/HSUPA Control Menu
 • *#7465625# – ViewsPhone Lock Status
 • *#*#7780#*#* – Resets The Data Partition To Factory State
 • *2767*3855# – FormatsDevice to Factory State (will delete everything on phone)
 • ##7764726 – Hidden Service Menu (forsome Motorola Droid series)
 • *#*#7594#*#* – EnablesDirect Powering Down of Device (once this code is entered)
 • *#*#273283*255*663282*#*#* –Quick Backup of All The Media Files On Your Android Device
 • *#*#232338#*#* – Shows Wi-Fi MAC Address
 • *#*#1472365#*#* – Performs a Quick GPS Test
 • *#*#1575#*#* – For a More Advanced GPS Test
 • *#*#0283#*#* – Performs a Packet Loopback Test
 • *#*#0*#*#* – Runs a LCD Display Test
 • *#*#0289#*#* – Runsan Audio Test
 • *#*#2663#*#* – ShowsDevice’s Touch Screen Version
 • *#*#0588#*#* – Performs a Proximity Sensor Test
 • *#*#3264#*#* – Shows RAM Version
 • *#*#232331#*#* – Runs Bluetooth Test
 • *#*#232337#*# – Shows device’s Bluetooth Address
 • *#*#7262626#*#* – Performs a Field Test
 • *#*#8255#*#* – Monitors Google Talk Service
 • *#*#4986*2650468#*#* – Shows Phone, Hardware, PDA, RF Call Date & Firmware Information
 • *#*#1234#*#* – Shows PDA & Phone Firmware Information
 • *#*#2222#*#* – Shows FTA Hardware Version
 • *#*#44336#*#* – Shows Build Time &Change List Number
 • *#*#8351#*#* – Enables Voice Dialing Log Mode
 • *#*#8350#*#* – Disables Voice Dialing Log Mode
 • ##778 (+call) – Shows EPST Menu
 • *#*#7594#*#* – EnablesDirect Powering Down of device once this code is entered
 • *#*#232338#*#* – Shows Wi-Fi MAC Address

các mã đạc biệt của dòng máy HTC

 • *#*#3424#*#* – khởi động các chức năng và kiểm tra chương trình
 • ##786# – Reverse Logistics Support
 • ##3282# – Shows EPST Menu
 • ##3424# – RunsDiagnostic Mode
 • *#*#8255#*#* – Launches Google Talk Service Monitor
 • ##33284# – PerformsField Test
 • ##8626337# – Runs VOCODER
 • *#*#4636#*#* – Shows HTC Info Menu
[color-box color=” customcolorpicker=” rounded=falsedropshadow=false]
Khuyến cáo :Các Thông tin này chỉ dành cho người dùng có kinh nghiệm. Nó không phải là dành cho người dùng cơ bản, tin tặc, hay kẻ trộm điện thoại di động. Xin vui lòng không thử bất cứ phương pháp sau đây nếu bạn không quen thuộc với điện thoại di động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin này, bao gồm cả mất dữ liệu hay thiệt hại phần cứng. Vì vậy, sử dụng nó có nguy cơ của riêng bạn.
Tom Selleck
www.Zcomity.com     Coppy xin để lại tên nguồn: Zcomity