Video Clip giới thiệu về thiết bị giữ tim còn tươi sống để đưa đi ghép tim cho người cần được ghép

Ngày:03/02/2016  
Lưu ý: đây là nguồn tin tham khảo , không nhằm mục đích tuyên truyền hoặc dành cho các mục đích cá nhân nào..

Video Clip nầy giới thiệu về thiết bị giữ tim còn tươi sống để đưa đi ghép tim cho người cần ghép. Nhưng xem Video Clip nầy để biết khi bọn tội phạm buôn các cô gái trẻ VN qua Trung Quốc làm "vợ" nhưng thực tình tụi Trung Quốc bắt phục vụ Sex một thời gian xong là bán cho các tổ chức tội phạm mổ ra lấy các bộ phận nội tạng của cơ thể để bán. 

Một Trái tim khi cắt lìa ra, sẽ có một cái máy nhỏ như loại máy giới thiệu trong Clip nầy để giúp bơm máu cho tim vẫn hoạt động bình thường rồi bỏ cả tim và chiếc máy nhỏ đó vào trong một cái thùng có các dung dịch hóa chất giống như máu và huyết tương để bảo quản trên đường chở đi giao hàng. Giá một quả tim trung bình USD75.000,00. 


Quả thận giá USD50.000,00. Não khoảng USD100.000,00. Như vậy chỉ cần bỏ ra lối USD15.000,00 để làm đám cưới với một cô gái Việt Nam; tụi buôn người cắt bán nội tăng sẽ lời ít nhất USD200.000,00 trở lên từ việc bán Tin, Gan, Thận, Mật, Bao tử, Lá lạch, Phổi và Não. Tại Trung Quốc phần thịt như mông, đùi, thịt lưng, hai vú cũng bán được rất khá cao cho dân Trung Quốc có những nơi ăn thị người.


XEM VIDEO:________________________________________www.Zcomity.com