Lucy Siêu Phàm, Người có sức mạnh sánh ngang Beyonder Trong Marvel

Ngày:11/02/2016