Tham gia Kiếm Tiền Online Với Bidvertiser Bằng Trang Blog Của Bạn

Ngày:02/01/2016  
Khi trang blog của bạn có một lượng truy cập khá, bạn có thể dễ dàng tham gia kiếm tiền thông qua Website của bạn cùng với Bidvertiser như một nhà xuất bản hoặc quảng cáo. Bidvertiser không yêu cầu trang web của bạn phải có những ấn tượng chắc chắn như số lược truy cập tối thiểu cho mỗi tháng hoặc năm, và quảng cáo của họ dựa trên CPC. Bạn không cần phải gửi các mẫu đơn phức tạp đầy phiền phức như là một phần của việc đăng ký. Bạn sẽ được chấp thuận ngay lập tức trong nhiều trường hợp.

Nhưng ngược lại, sẽ có một sự xem xét thủ công đối với nhãn hiệu của các trang web cho các quá trình tham gia sẽ nhanh chóng được hoàn thành và điều này nhằm loại bỏ các trang web không tuân thủ các yêu cầu của Bidvertiser. Nếu bạn muốn trở thành một nhà xuất bản với Bidvertiser

Truy cập vào trang : http://www.bidvertiser.com/
bạn có thể tham gia với các liên kết góc trên bên phải  như trong hình 1. Nếu bạn muốn quảng cáo trang web của bạn với Bidvertiser, bạn có thể sử dụng các biểu ngữ PHÍA DƯỚI dưới bên phải.

Làm theo các hướng dẫn bằng hình ảnh sau để tính hành đang ký với Bidvertiser
             Hình 1:


Hình 2:
Hình 3:

Sau khi đang ký xong bạn vào lấy mã quảng cáo:


Sau khi có quảng cáo trên trang, bạn phải nhớ là không được tự click vào quảng cáo của chính mình. Tất nhiên các thuật toán của họ sẽ phát hiện ra những cú click gian lận.


Chúc bạn thành công.


Tom DV
www.Zcomity.com