Tải phần mềm quay phim màn hình Bandicam

Ngày:10/01/2016  

Bandicam là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng giúp bạn ghi video lại các hoạt động trò chơi hay chụp ảnh màn hình để chia sẻ với bất cứ ai. Bidicam gồ 2 chế độ. Một là cửa sổ DriectX/OpenGl, có thể ghi hình mục tiêu mà bạn tạo ra trong DirectX(hoặc OpenGl), và hai là chế độ " Rectangle on a screen" có thể được sử dụng để ghi một vùng hay vị trí nhất định trên màn hình máy tính. Bandicam sẽ hiển thị thông số FPS ở một góc của màn hình khi nó đang hoạt động .

Link Download:  Bandicamwww.Zcomity.com