Driver Wifi: Atheros AR5B195 WLAN 10.0.0.327 cho Windows 10- 64 bit

Ngày:10/01/2016  
Gói phần mềm cung cấp các tập tin cài đặt kết nối Wireless, phiên bản Qualcomm Atheros AR5B195 10.0.0.327.

Để tự cập nhật Driver của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây (các bước sau đây):

1. Vào Device Manager (nhấn chuột phải vào My Computer, chọn Manage và sau đó tìm Device Manager trong bảng điều khiển bên trái)

2. Nhấp chuột phải vào thiết bị phần cứng mà bạn muốn cập nhật và chọn Update Driver Software

3. Hãy chọn chọn vị trí để lưu trữ Driver mới và duyệt đến thư mục mà bạn đã tải Driver về để tiến hành cài đặt

Link Download: Qualcomm Atheros AR5B195 Wireless 10.0.0.327.
www.Zcomity.com