ĐÁP ÁN : ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM -2014

Ngày:11/01/2016  
MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI C

I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm )
Câu I (2 điểm) 1/ Trình bày tóm tắt sự phân hoá theo độ cao của thiên nhiên nước ta. Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá đó ?

* Sự phân hoá theo độ cao :

+ Ở đai thấp nhất (lên đến độ cao 600 - 700m ở miền Bắc, 900 - 1000m ở miền Nam) : diện tích lớn nhất, thiên nhiên mang sắc thái nhiệt đới gió mùa.
+ Ở độ cao lớn hơn (miền Bắc từ 600 - 700m, miền Nam từ 900 - 1000m đến độ cao 2600m) thiên nhiên mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa trên núi.
+ Đai cao nhất (từ độ cao 2600m trở lên) : chỉ có ở miền Bắc, thiên nhiên mang sắc thái ôn đới gió mùa trên núi.
* Nguyên nhân của sự phân hoá theo độ cao : do nước ta là đất nước nhiều đồi núi, địa hình có sự phân bậc, khí hậu và các yếu tố tự nhiên thay đổi theo độ cao địa hình.
2/ Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ?
* Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh:
+ Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao, tuy đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn còn chậm (dẫn chứng).
+ Do quy mô dân số đông nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người.
* Khó khăn:

+ Làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng…
+ Tạo ra sức ép rất lớn đối với vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống…
Câu : II (3 điểm) 1/ Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?
* Cơ cấu công nghiệp theo ngành:
+ Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
+ Tương đối đa dạng (3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp).
+ Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng, chế biến lương thực - thực phẩm, dệt - may…).
+ Có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
* Lí do phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm:
+ Khai thác có hiệu quả các thế mạnh (tự nhiên, kinh tế - xã hội)…
+ Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường…

2/ Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta.
* Chứng minh:
+ Biển có nhiều loại hải sản với ngư trường lớn nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa, đặc sản (tổ yến,...); bờ biển có nhiều đầm phá, vịnh nước sâu (Dung Quất, Vân Phong,...), nhiều bãi biển đẹp (Nha Trang, Mũi Né,...).
+ Khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng (đặc biệt cát làm thủy tinh ở Khánh Hòa), vàng, dầu khí. Sông ngòi có tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ.
+ Rừng có diện tích tương đối lớn (độ che phủ 38,9%) với nhiều loại gỗ, chim và thú quý.
+ Đồng bằng Tuy Hòa màu mỡ; các vùng gò đồi thuận lợi cho chăn nuôi bò, dê, cừu.
* Kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta:
+ Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa.
+ Ba đảo: Phú Quốc, Cái Bầu, Cát Bà.
Câu : III (3 điểm) 1/ Vẽ Biểu đồ …
- Xử lí số liệu:

TỈ TRỌNG CÁC LOẠI ĐẤT CỦA HAI VÙNG SO VỚI CẢ NƯỚC (Đơn vị: %)
Loại đất Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Đất nông nghiệp
7,73 15,4
Đất lâm nghiệp 0,88 37,61
Đất chuyên dùng và đất ở
16,70 18,82
- Vẽ:
+ Vẽ biểu đồ cột nhóm, mỗi vùng thành một nhóm gồm 3 cột cho 3 loại đất.
+ Vẽ đúng yêu cầu của biểu đồ cột, có đủ các yếu tố: các cột, tên biểu đồ, chú giải (tên vùng và quy ước biểu hiện tỉ trọng, có thể như trong đáp án hoặc lập bảng chú giải).

_____________________________________________

2/ Nêu sự khác nhau về cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên và cho biết vì sao có sự khác nhau đó:
* Nêu sự khác nhau:
+ Tính tỉ trọng của các loại đất trong cơ cấu sử dụng đất của mỗi vùng, kết quả như sau (%):
Loại đất Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Đất nông nghiệp 49,60 14,57
Đất lâm nghiệp 8,69 54,72
Đất chuyên dùng và đất ở 25,27 4,20
Các loại đất khác 16,44 26,51
Tổng diện tích 100,00 100,00
+ Tỉ trọng đất lâm nghiệp và các loại đất khác của Trung du và miền núi Bắc Bộ cao hơn so với Đồng bằng sông Hồng (dẫn chứng).
+ Tỉ trọng đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng cao hơn so với Trung du và miền núi Bắc Bộ (dẫn chứng).
* Giải thích:
+ Đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và đất ở của Đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng cao hơn vì đây là vùng mà đồng bằng chiếm phần lớn diện tích, dân số đông, kinh tế - xã hội phát triển hơn.
+ Đất lâm nghiệp và các loại đất khác ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao hơn vì: địa hình miền núi (phần lớn diện tích không thuận lợi cho nông nghiệp), mật độ dân số thấp, kinh tế - xã hội phát triển ở mức thấp hơn.
__________________________________

II . PHẦN RIÊNG ( 2,0 điểm ) : Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài .
IVa :(2 điểm) Tại sao vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong số các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta ? Nêu định hướng phát triển của vùng này.
* Tại sao…
+ Có vị trí địa lí đặc biệt thuận lợi (bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long...).
+ Có nguồn tài nguyên đa dạng, nổi bật nhất là dầu khí ở thềm lục địa.
+ Dân cư đông (15,2 triệu người năm 2006), nguồn lao động dồi dào, có chất lượng.
+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật tốt và đồng bộ.
+ Tập trung tiềm lực và có trình độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước.
+ Các nguyên nhân khác (thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, sự năng động trong cơ chế thị trường,...).
* Định hướng phát triển của vùng
+ Phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao ; hình thành các khu công nghiệp tập trung.
+ Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ (thương mại, ngân hàng, du lịch,...).
IVb (2 điểm) Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ? Nêu định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng này.
* Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất ở nước ta hiện nay ?
+ Diện tích trồng lúa chiếm trên 50% diện tích trồng lúa cả nước.
+ Đất đai màu mỡ, nhất là dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu.
+ Khí hậu có tính chất cận xích đạo ; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
+ Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trồng lúa, năng động.
+ Bước đầu đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật (hệ thống thuỷ lợi, cơ sở tạo giống, dịch vụ bảo vệ thực vật, công nghiệp xay xát,...).
+ Các nguyên nhân khác (chính sách khuyến nông, nhu cầu về gạo ở trong nước và xuất khẩu,...).
* Định hướng phát triển sản xuất lương thực của vùng:
+ Tập trung thâm canh, tăng vụ kết hợp với khai hoang, chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
+ Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, công nghệ sau thu hoạch,...

======= Hết ==============
P/S : kẸO cHUỐI


www.Zcomity.com