Thông Điệp, Cảnh Báo các Mối Nguy Hiểm

Ngày:15/11/2015  

Nạn buôn người đang gia tăng, TQ dân số quá đông, họ bị thiếu hụt nguồn Nội tạng rất lớn , để cung cấp, ngay cả những người giàu có, nhiều tiền cũng chưa chắc tìm được thận thay thế ....
Hãy cảnh giác nhé mọi người..
1- Cho trẻ đi học phải dặn dò bé không được đi theo người lạ..
2- Đi học về là phải đi thẳng về nhà
3- không cho trẻ đi 1 mình.
4- Dẫn bé đi chơi thì để ý trẻ (vì sơ hở cái thì hối hận)
Hồi Xưa Đánh Giặc Không Sợ....
Ngày Nay Đã Được Hoà Bình Mà Cũng Giết Chết Nhau....
A Di ĐÀ PHẬT .....Nguồn : Facebooker   (Kim Ngân Nhung Phan Thanh Thuong Nguyen)