Nhóm Chiến Binh Người Kurd Tấn Công ISIS Bằng Khẩu Chống Tank Folgore Do Ý Sản Xuất

Ngày:28/11/2015  
Folgore Do Ý Sản Xuất Nó nặng 18,9 kg (với chân đế) và 25,6 kg (với ba chân). Đầu đang được đẩy đi với tốc độ 385 m /s đến 500 m /s, 

Zcomity (28/11/2015): Khẩu Folgore (Thunderbolt) vũ khí chống tăng không giựt lùi, của Ý phát triển nòng 80 mm và được sản xuất bởi hãng Breda Meccanica Bresciana. Nó nặng 18,9 kg (với chân đế) và 25,6 kg (với ba chân). Folgore bắt đầu được phát triển vào năm 1974 và nó được chấp nhận bởi quân đội Ý vào năm 1986. Hơn 800 khẩu Folgores đã được sản xuất vào năm 2001.

Xem Video:Tom DV