Hai Quốc Gia Nhận Được 75% Tổng Kinh Phí Của Mỹ Viện Trợ cho Quân Đội Nước Ngoài

Ngày:11/11/2015  
Biên giới giữ Israel và Gaza
Zcomity (11/11/2015): Hoa Kỳ đã chi tổng cộng 5,9 tỷ USD để tài trợ cho quân đội các nước trên thế giới trong năm 2014, theo báo cáo viện trợ nước ngoài năm 2015 của Chính phủ. Trong tổng số đó, khoảng 75%, tương đương khoảng 4,4 tỷ USD, được phân chia cho hai nước Israel và Ai Cập.

Rõ ràng, Trung Đông, ở mức 64% của chiếc bánh này, là chủ đề ở đây, với Iraq, Jordan và Lebanon cũng tìm thấy trong top 10 những nước nhận viện trợ nhiều nhất từ Mỹ.

Gần hơn là người hàng xóm Colombia dẫn đầu các nước châu Mỹ với một khoảng tương đối ít ỏi là 29 triệu USD. Tuy nhiên, con số đó đủ để đặt nó ở vị trí thứ 9 trong danh sách tổng thể.

Để đưa các con số nầy vào trong phối cảnh, trang web dự toán HowMuch.net tạo ra bản đồ này, trong đó cho thấy kích thước tương đối của mỗi nước về số tiền mà họ nhận được từ Hoa Kỳ. Như bạn có thể thấy, Israel là rất lớn, trong khi Mexico hầu như không có.


The Anh Nguyen