19 Dị Nhân Có Thân Hình Cực Kỳ Khủng Khiếp Tồn Tại Trên Hành Tinh. 2

Ngày:22/11/2015  
Zcomity ():
Anh chàng này có thể có thể phá vỡ cơ thể của bạn ra làm đôi !

Ừ, bạn đã làm điều này với chính mình, bây giờ đứng đứng trong một góc! Và cố gắng để tránh làm đổ vỡ bất cứ thứ gì.

Điều này này đã vượt khỏi tầm tay

Các tĩnh mạch !, tĩnh mạch ở khắp mọi nơi!

Đây là lúc để bù đắp một số cô gái dầy cơ bắp . Khổng lồ, Valkyries

Chỉ để nhắc nhở bạn: đây là sự tôn trọng của ai đó

Bạn là nam hay nữ ?

Chết bởi SNU-SNU!

Tôi sẽ không gặp may, nếu lừa dối người phụ nữ này.Trở Về Trang Trước ..1.>>

The Anh Nguyen  (Source : http://brainberries.co/)
www.Zcomity.com