XE CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 – THE BLUE DEVIL

Ngày:18/10/2015  

Mẫu hai chỗ ngồi tuyt vi này đi kèm vi mt đng cơ V-8 6,2 lít, tăng áp, sc mnh ca 638 mã lc ti 6500 RPM, tc đ ti đa 205 mph, công ngh magnetic selective ride control  cho phép giảm xóc và điều chỉnh hành trình tốt nhất cho xe vi 2 kiu: th thao và du lch. Chiếc xe này là khá nh (1,5 tn).

 Nó trông ging như mt chiếc xe th thao, nhưng đng thi có dáng v thanh lch và sang trng. Nếu bn mun nó, bn có th s hu nó vi giá $ 112,000 - $ 130,000.


Zcomity Team