5 LÝ DO SAU ĐÂY CHO THẤY RẰNG CÓ THỂ CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT ĐA VŨ TRỤ

Ngày:23/08/2015  Vũ trụ chúng ta đang sống thể không phải là duy nhất . Trong thực tế, vũ trụ của chúng có thể chỉ là một trong vô số các vũ trụ khác  tạo nên một "đa vũ trụ."

Mặc dù khái niệm có vẻ cả tin, có tính chất vật lý tốt đằng sau nó. Và đó không phải chỉ là một cách để có được một đa vũ trụ - nhiều lý thuyết vật lý độc lập chỉ ra một kết luận như vậy. Trong thực tế, một số chuyên gia cho rằng sự tồn tại của những vũ trụ tiềm ẩn có nhiều khả năng tồn tại  hơn là không có.

Sau đây là 5 lý thuyết khoa học hợp lý nhất cho thấy chúng ta đang sống trong một đa vũ trụ.

1# . Infinite Universes (Vũ trụ Vô Tận)
Các nhà khoa học không thể chắc chắn những hình dạng của không-thời gian giống thứ gì , nhưng nhiều khả năng, nó bằng phẳng (như trái ngược với hình cầu hoặc thậm chí có hình như một cái bánh rán) và kéo dài ra vô hạn. Nhưng nếu không gian-thời gian kéo  dài đi mãi mãi, sau đó nó phải bắt đầu lặp lại tại một số điểm, bởi vì có một số hữu hạn của những cách mà các hạt có thể được bố trí trong không gian và thời gian.

Vì vậy, nếu bạn có tầm nhìn đủ xa, bạn sẽ hiểu được rằng ,ở đó còn có những phiên bản khác  của bạn  đang tồn tại song song - trong thực tế, những phiên bản đó của bạn là nhiều vô hạn . Một số trong những cặp song sinh này ,sẽ được thực hiện chính xác những gì bạn đang làm ngay bây giờ, trong khi những người khác sẽ mặc chiếc áo len khác nhau sáng nay, và vẫn còn có những phiên bản khác sẽ thực hiện sự nghiệp và cuộc sống lựa chọn rất khác nhau.

Bởi vì vũ trụ quan sát được , đang  mở rộng  ra , và nó chỉ xa như ánh sáng  phát đi rồi phản hồi lại (khi bạn nhìn thấy được một vật thể là do sự phản hồi của ánh sáng từ vật đó đến mắt của chúng ta , trong vũ trụ sâu thẳm , với một khoảng cánh gần như vô hạn ,có những nơi mà ánh sáng của nó phải mất hàng triệu năm để dến được tằm nhìn của chúng ta , nghĩa là những thứ chúng ta đang thấy ở khoảng cách đó chỉ là quá khứ của nó ),có được trong năm 13,7 tỷ kể từ khi Big Bang (đó sẽ là 13,7 tỷ năm ánh sáng), không gian-thời gian xa hơn khoảng cách đó có thể được coi là riêng biệt của chính vũ trụ đó. Bằng cách này, vô số những vũ trụ tồn tại bên cạnh nhau trong một mền chắp vá khổng lồ của vũ trụ. [Visualizations của Infinity: A Gallery]

2# . Bubble Universes (Vũ trụ Bong Bóng)
Ngoài việc nhiều vũ trụ được tạo ra bởi vô hạn mở rộng không gian-thời gian, vũ trụ khác có thể phát sinh từ một lý thuyết gọi là "lạm phát vĩnh cửu." Lạm phát là quan điểm cho rằng vũ trụ mở rộng nhanh chóng sau Big Bang, có hiệu lực bơm như một quả bóng. Lạm phát vĩnh cửu, ra lần đầu tiên bởi trường Đại học Tufts nhà vũ trụ học Alexander Vilenkin, cho thấy một số túi không gian dừng bơm, trong khi các vùng khác vẫn tiếp tục thổi phồng, do đó dẫn đến nhiêu  "vũ trụ bong bóng." bị cách ly .

Do đó, vũ trụ của chúng ta, nơi mà lạm phát đã kết thúc, cho phép các ngôi sao và các thiên hà hình thành, nhưng là một bong bóng nhỏ ở một vùng biển rộng lớn của không gian, một số trong đó là vẫn được bơm phồng, trong đó có nhiều bong bóng vũ trụ khác như chúng ta. Và trong một số các vũ trụ bong bóng, các định luật vật lý và hằng số cơ bản có thể sẽ khác so với chúng ta, làm cho một số vũ trụ khác là nơi thực sự xa lạ.

3# Parallel Universes ( Vũ trụ song song)
Một ý tưởng nảy sinh từ thuyết Dây là khái niệm "braneworlds" - vũ trụ song song đó dao động chỉ ngoài tầm với của chúng ta, bởi Paul Steinhardt và Neil Turok của học Viện vành đai ngoại vi  thuộc Đại học Princeton (Perimeter Institute for Theoretical Physics) với vật lý, lý thuyết  ở Ontario, Canada. Ý tưởng nầy xuất phát từ khả năng là có nhiều chiều không gian hơn trong thế giới của chúng ta , so với 3 chiều không gian và là 1 chiều thời gian mà chúng ta biết. Ngoài các riêng của chúng tôi ba chiều "brane" của không gian, brane ba chiều khác có thể nổi trong một không gian cao chiều. Ngoài 3 chiều không gian mà chúng ta biết , có 3 chiều khác trôi nổi ở một chiều không gian cao hơn .
nhà vật lý Brian Greene thuộc đại học Columbia mô tả các ý tưởng là khái niệm cho rằng "vũ trụ của chúng ta có khả năng là một trong rất nhiều 'tấm' trôi nổi trong một không gian nhiều chiều hơn, giống như một lát bánh mì trong một ổ bánh vũ trụ vĩ đại", trong cuốn sách của ông "The Reality Hidden" (Sách Vintage, 2011).

Một cách nhìn sâu hơn về lý thuyết này cho thấy, các vũ trụ không phải luôn luôn song song và ngoài tầm với. Đôi khi, chúng có thể sẽ va chạm vào nhau, lặp đi lặp lại gây vụ nổ Big Bangs để thiết lập mới lại những vũ trụ hơn và hơn nữa.

4# Daughter Universes (Vũ Trụ Con)
Các lý thuyết của cơ học lượng tử đang ngự trị thế giới nhỏ bé của các hạt hạ nguyên tử, cho thấy một cách khác nhiều vũ trụ có thể phát sinh. Cơ học lượng tử mô tả thế giới về mặt xác suất, chứ không phải là kết quả nhất định. Và toán học của giả thuyết này, có thể gợi ý rằng, trong tất cả các kết quả có thể sẽ có một tình huống nào đó xảy ra - trong những vũ trụ của chúng. Ví dụ, nếu bạn tới ngã tư đường, nơi bạn có thể đi sang phải hoặc trái, vũ trụ hiện tại đó sẽ làm phát sinh hai vũ trụ con: một là bạn đi bên phải, và là một trong đó là bạn sẽ đi sang bên trái.

"Và trong mỗi vũ trụ đó, có một bản sao của bạn sẽ chứng thực một hoặc các kết quả khác nhau, suy nghĩ - không chính xác - mà đó là thực tế của bạn ,là thực tại duy nhất," Greene đã viết trong "The Hidden Reality."

5# Mathematical Universes (toán học vũ trụ)
Các nhà khoa học đã cân nhắc xem, liệu có phải toán học chỉ đơn giản là một công cụ hữu ích để mô tả vũ trụ, hay toán học chính là thực tế cơ bản, và những quan sát của chúng ta về vũ trụ chỉ là các nhận thức không hoàn hảo của bản chất toán học thật sự của nó. Nếu sau này là trường hợp, thì có lẽ là cấu trúc toán học, đặc biệt là nó khiến cho vũ trụ của chúng ta không phải là lựa chọn duy nhất, và trong thực tế tất cả các cấu trúc toán học có thể tồn tại như những vũ trụ riêng biệt của chúng.

"Một cấu trúc toán học là một cái gì đó mà bạn có thể mô tả theo một cách thức mà hoàn toàn không phụ thuộc vào hành lý loài người (không phụ thuộc vào loài người)," Max Tegmark người đề xuất cho ý tưởng phức tạp này của MIT nói,  "Tôi thực sự tin rằng có một vũ trụ ngoài kia ,nó có thể tồn tại độc lập ,và sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi không có con người."


The Anh Nguyen
www.Zcomity.com